NĂNG LỰC CÔNG TY

 

Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Phú Thịnh Gia được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900431946 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu  ngày 06/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 14/6/2010 với các ngành nghề: Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn chứng nhận chất lượng; Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng dự toán; Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm tra dự án, thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát và Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị được Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo Quyết định số 02/GP-SCT ngày 18/02/2011 cho lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống; Được xếp hạng 2 lĩnh vực: Tư vấn quản lý dự án, Lập dự án, Thiết kế, Giám sát công trình dân dụng - công nghiệp theo Thông báo số 310/TB-SKHĐT ngày 13/4/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai “Về năng lực của các tổ chức hoạt động tư vấn và thi công xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, chúng tôi là những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, kỹ sư điện … có tâm huyết và có đạo đức nghề nghiệp, mong muốn mang đến cho xã hội những sản phẩm xây dựng chất lượng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người, Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Phú Thịnh Gia ra đời với mục đích thực hiện những ước mơ đó. Với đội ngũ nhân viên tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học hàng đầu như: Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Bách khoa Đà Nẵng, Bách khoa TP. Hồ Chí Minh … có nhiều kinh nghiệm, đã từng tham gia Tư vấn quản lý dự án, Thiết kế, Giám sát nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

          Trân trọng kính chào và hợp tác!


    GIÁM ĐỐC
KS. Nguyễn Thái 
                

THÔNG TIN NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

 I/ GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Phú Thịnh Gia được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900431946 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 06/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 14/6/2010.

1. Trụ sở chính:

Địa chỉ        : 14 đường Vạn Kiếp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại   : (059) 3830925, 090 646 7181

          Email          : phuthinhgia@gmail.com

          Website       : www.phuthinhgia.com.vn; www.xaydunggialai.vn

2. Ngành nghề kinh doanh: 

- Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình dân dụng, công nghiệp;

- Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp. Chủ trì thiết kế các công trình điện dân dụng, công nghiệp;

- Thẩm tra dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

- Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị,…);

- Giám sát các công trình điện, các công trình giao thông (cấp IV), các công trình thủy lợi;

- Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng;

- Thiết kế các công trình giao thông, các công trình thủy lợi;

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình xây dựng;

- Xây dựng nhà các loại, công trình công nghiệp, công trình đường bộ;

II/ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Vốn điều lệ: 1.050.000.000 đồng      

  
III/ NĂNG LỰC KỸ THUẬT


                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                  KS. Nguyễn Thái