TIN TỨC NỔI BẬT

Đề xuất 13.200 tỷ đồng đầu tư xây đường cao tốc Kon Tum - Gia Lai...
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016...
Những điểm mới của luật đấu thầu năm 2013 và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu...
Điểm khác mới giữa luật đấu thầu năm 2013 và luật đấu thầu năm 2005...