LÃNH ĐẠO CÔNG TYGiám đốc

Ông: Nguyễn Thái

Ngày sinh: 15-04-1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.

Nơi công tác: Công ty TNHH TVTK Đầu tư & Xây dựng Phú Thịnh Gia.


----------#####----------


  

Phó giám đốc

Ông: Hồ Văn Hưng

Ngày sinh: 01-03-1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.

Nơi công tác: Công ty TNHH TVTK Đầu tư & Xây dựng Phú Thịnh Gia.


----------#####----------

 


Phó giám đốc

Ông: Trần Xuân Hưng

Ngày sinh: 17-3-1989

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

Nơi công tác: Công ty TNHH TVTK Đầu tư & Xây dựng Phú Thịnh Gia.


----------#####----------